Mindjet MindManager

Mindjet MindManager 20.1

Builds diagrams, flowcharts, concept maps and tree maps
Người dùng đánh giá
3.7  (39 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
20.1.231 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Mindjet LLC

Display brainstorming ideas and strategic plans by organizing all relevant data into mind maps, build flowcharts, concept maps, treemaps, and organizational charts. The suite provides tools for editing element connections, hyperlinks, notes, images, tags, labels, and attachments.

Mindjet MindManager thế giới dẫn thông tin xác lập bản đồ được công cụ, tin tưởng bởi Fortune 1000 các công ty, các hơn 1.8 triệu con người trên thế giới.
Ứng dụng gồm có vài dụng cụ cho các khu vực khác nhau của dự án quản lý. Này bao gồm các cuộc họp, tổ chức ký tự trên, dự án chảy đồ, việc cần làm là danh sách những tình trạng báo cáo những người khác.
Thông tin được cập nhật vào: