Mindjet MindManager

Mindjet MindManager 15.1.173

Có vài dụng cụ cho các khu vực khác nhau của dự án quản lý
Tải về
Người dùng đánh giá
3.9  (23 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
15.1.173 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Mindjet LLC | Thêm chương trình
Mindjet MindManager thế giới dẫn thông tin xác lập bản đồ được công cụ, tin tưởng bởi Fortune 1000 các công ty, các hơn 1.8 triệu con người trên thế giới.
Ứng dụng gồm có vài dụng cụ cho các khu vực khác nhau của dự án quản lý. Này bao gồm các cuộc họp, tổ chức ký tự trên, dự án chảy đồ, việc cần làm là danh sách những tình trạng báo cáo những người khác.
Thông tin được cập nhật vào: